T'ajudem a decidir els estudis

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals a continuació t'informem dels termes de la nostra política de privadesa en relació amb el tractament de les seves dades en la teva condició d'usuari de la nostra web www.talenn.com
1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El responsable del tractament de les vostres dades és Talenn.
Dades de contacte -C/ Riu Güell 58   17001 GIRONA
Telèfon de contacte: 972 940 999
E-mail: info@talenn.com
2. CATEGORIA DE DADES QUE TRACTEM
De conformitat amb el principi de minimització de dades, Talenn demana les dades imprescindibles per tal d’oferir el servei d’orientació, i que a continuació detallem: nom i cognoms, telèfon i e-mail
3. ORIGEN DE LES DADES
Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat/da, o del seu representant legal, qui garanteix la seva veracitat i autenticitat. En aquells casos en què calgui que se'ns proporcioni dades de tercers, haureu d'informar amb caràcter previ a aquests tercers, dels termes de la nostra política de privadesa. Talenn no assumirà cap tipus de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l'exercici de qualsevol acció per fer prevaldre els nostres drets.
4. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Talenn conservarà les dades dins del termini que contempla la llei, permetent en tot moment l’accés, modificació o oposició per part de l’interessat segons estableix la normativa. Talenn adoptarà totes aquelles mesures de seguretat disponibles per assegurar la confidencialitat i la seguretat de les dades.
5. CESSIÓ DE DADES
Les teves dades no seran comunicades a tercers, a no ser que el client autoritzi per escrit donant la seva conformitat en casos particulars.
La pàgina web permet acceptar, denegar i configurar les galetes de www.talenn.com
La nostra web pot contenir enllaços a xarxes socials com Youtube, els quals tenen les seves pròpies polítiques de privadesa.
6. DRETS
En qualsevol moment podràs sol·licitar  el teu dret a la modificació, eliminació o oposició de les dades que Talenn disposa de tu enviant un email a info@talenn.com  i pel qual rebràs resposta en el termini d’un mes des de la recepció.
7. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Talenn es reserva el dret a modificar quan ho consideri oportú aquesta Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents.
Darrera actualització 04/06/2024.