.

-

QUIN GRAU MIG O SUPERIOR? 

El futur és dels professionals, i molts d'aquests s'hauran format en un Grau Mig o Grau Superior. El salari en molts casos pot arribar a superar el que cobren els universitaris i per això cada vegada més estudiants inicien aquests estudis. 

L’Orientació Talenn  disposa d'una metodologia eficaç i econòmica que permet determinar quin Grau Mig o Superior és el més adequat per a l'estudiant. 

La duració dels Graus és de 2 anys, i el preu pot oscilar entre 0€ i 9.000€

Molts estudiants opten per dirigir-se cap a formacions més aplicades.

Aquest tipus de Grau els permet incorporar-se a molts sectors laborals, sempre que el seu talent sigui el propi de la formació escollida. Per aquest motiu l'orientació és encara més important en aquests casos. 

Al llarg de les més de 5.000 entrevistes realitzades hem pogut orientar a alumnes, desmotivats amb els estudis i que la vida ha fet un canvi al començar un Grau Mig o Superior.

Són alumnes que es motiven quan aprenen quelcom pràctic,  que  realment els interessa, i estimula les seves capacitats. Aquests alumnes aprenen de forma pràctica, necessiten entrar en contacte amb la realitat laboral i deixar-se de tanta teoria. 
Actualment un Grau Mig té una duració de 2 anys i el preu oscil.la entre 0€ i 9.000 euros, en funció de la qualificació i l'equipament requerit per a impartir la formació.   

 

L’oferta formativa de Grau Mig i Superior s’ha ampliat els últims anys. En algunes modalitats s’aplica la Formació Dual, que a Alemanya porta molts anys funcionant amb uns resultats més que satisfactoris.  Consisteix en apendre directament a l'empresa, passant menys hores a les aules i més temps posant en pràctica els coneixements. Per tant abans d'acabar els estudis ja enten ofici, pràctica i feina (si l'empresa decideix incorporar-los a la plantilla).  

 A l'hora d’escollir quina modalitat és la millor pel teu fill/a, cal conèixer totes les opcions abans de decidir quina és la correcta. Segons mostren les estadístiques només el 55% dels que comencen un Cicle l'acaben. A Talenn treballem per a que sigui del 100%.