.

-

La nostra filosofia 

La tecnologia ha d'estar al servei de les persones. Desafortunadament cada vegada més les persones estem al servei del que marca la tecnologia. Si no es sap utilitzar bé, la tecnologia limita la capacitat de desenvolupar els talents dels estudiants.

En aquesta imatge pots observar un mòbil i un grup de persones. Acostumem a anomenar al mòbil SMARTPHONE (telèfon intel.ligent) i hi destinem grans quantitats de temps i diners per adquirir-lo i fer-lo funcionar. 

Desafortunadament invertim més en el SMART-PHONE que en la SMART-PEOPLE. Atorguem el poder a les màquines fent que sense el mòbil ens sentim completament perduts. 

Hem entregat la nostra intel.ligència a les màquines, fent que elles tinguin més valor i nosaltres menys. 

Talenn vol crear un espai on compartir el talent humà, aquell que ens és propi, canviant l'ordre de les coses. Primer els humans i després les màquines. 

Per posar un exemple fàcilment observable a la natura. Milions d'ocells poden volar a l'hora sense xocar entre ells. No disposen de microxips, ni tecnologia d'última generació, volar per a ells és un talent propi.

La ment humana, amb uns 86.000 milions de neurones, és capaç de processar més ràpid que qualsevol ordinador però cal dedicar-hi temps per aprendre a fer-la funcionar. Però sobretot  cal que l'ésser humà torni a manifestar els seus talents deixant d'estar hores i hores enganxat a una pantalla.

És per aquest motiu que a Talenn desenvolupem tallers i conferències per donar a conèixer del que és capaç l'ésser humà (SMART-PEOPLE), deixant de ser esclaus de la tecnologia.